Ko govorimo o načinu hranjenja v okviru Optimalnega hranjenja, govorimo dinamiki hranjenja glede na potrebe otroka.

Bolj znana sta dva načina:

Postopno hranjenje s stekleničko

V osnovi, je postopno hranjenje s stekleničko posebna prilagojena tehnika hranjenja dojenčkov, katerim jim koordinacija dihanja, sesanja in požiranja, predstavlja izzive.

Redko kateri zdrav novorojenček dejansko potrebuje to tehniko. Medtem, ko je med nedonošenčki zelo pogosta, saj niso imeli možnosti za razvoj koordinacije.

Postopno hranjenje s stekleničko je počasna, postopna tehnika, kjer dojenčkuz našim rokovanjem stekleničke pomagamo, da se priuči usklajene koordinacije poteg-požirek-vdih.

Pri dojenčkih z izzivi lahko zaznamo mešane vzorce ne koordinacije npr.

poteg-požirek-poteg-požirek-poteg-dihanje.

Dihanje je lahko prisotno ali pa tudi ne. Zato so potrebni posebni pristopi, ki dojenčku omogoča, da se koordinacije priuči.

odzivno hranjenje

Odzivno hranjenje, je predvsem hranjenje, ki je prilagojeno otrokovim potrebam.

Pomeni, da dojenčka med hranjenem spremljamo, ter se odzivamo na njegove potrebe, neverbalno in verbalno komunikacijo.