Moramo se zavedati, da so odstopanja med različnimi blagovnimi
znamkami lahko zelo velika.

Kako je to možno??

Podjetja pri izdelavi cucljev niso nadzorovana in jih lahko poljubno
oblikujejo. Tako se pretok od znamke do znamke občutno razlikuje, čeprav
gre za cuclje z enako oznako.

PRIKAZANA MERITEV NI RELAVANTNA!

Iz stekleničke kaplja, ker ima cucelj luknjo. Na tekočino deluje gravitacija. Treba je razumeti, da s stekleničko nikdar ne hranimo v tem položaju, saj takšno hranjenje ni ne priporočljivo, ne varno.

Pretoki se merijo z načrtovanimi preizkusi, pri katerih stekleničke različnih znamk merimo pod enakimi pogoji. Tako dobimo razpredelnico pretokov, kjer lahko med seboj primerjamo različne blagovne znamke.

Primer verodostojne meritve pretokov: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1355184120301927

UPORABLJAMO CUCELJ Z OZNAKO 1. KDAJ ITI NA VEČJI PRETOK?

Nekateri dojenčki brez težav obvladujejo cucelj z majhnim pretokom celo
obdobje flaškanja, drugi z rastjo potrebujejo večji pretok. Vsak otrok je
individualen. Prirojene ali razvojne težave (hipotonija, ekstenzija, priraščene
vezi, vrsta poroda, položaj hranjenja, donošenost, bolezenska stanja)
vplivajo tudi na sposobnost regulacije pretoka. Zato se na smernice, kdaj
povečati pretok, pogosto ne moremo zanašati. Edino relevantno merilo je
naš otrok. Opazovanje poteka hranjenja nam definira, kdaj/če je čas za
prehod na večji pretok.